Ice Power – tutkittua tietoa!

Ice Power kylmägeeli vähentää kipua ja nopeuttaa toipumista

Ice Power kylmägeelin on tieteellisesti todettu merkittävästi vähentävän kipua ja nopeuttavan paranemista pehmytkudosvammoissa. Suomessa on valmistunut ensimmäisenä maailmassa tieteellinen tutkimus kylmägeelin vaikutuksista. Lyhennelmä tutkimuksesta on julkaistu alan arvostetussa American Academy of Physical Medicine & Rehabilitation’in julkaisussa.

Helsingissä, Tampereella ja Kuopiossa tehdyn tutkimuksen mukaan kylmägeelin käyttö puolitti jo ensimmäisen käyttöviikon aikana potilaiden kivun. Verrokkiryhmässä kipu hellitti vastaavana aikana vain runsaat kymmenen prosenttia. Myös potilaiden toimintakyky koheni geeliä käyttäneessä ryhmässä merkittävästi verrokkeja nopeammin.

Tutkimukseen osallistui 65 potilasta, joilla oli kliinisesti todettu vamma nilkassa, sääressä, kädessä tai polvessa. Tutkimusta johtanut dosentti Olavi Airaksinen Kuopion yliopistollisesta sairaalasta korostaa, että potilasmäärä on riittävä tieteellisten voimalaskelmien mukaan.

Potilaat satunnaistettiin kahteen ryhmään. Toinen ryhmä käytti kahden viikon ajan, neljä kertaa päivässä suomalaista Ice Power -kylmägeeliä ja verrokkiryhmä plasebovoidetta. Erikoislääkäri tutki potilaat viikon, kahden ja neljän viikon kuluttua. Kummassakin ryhmässä potilaat saivat käyttää tulehduskipulääkettä sekä sidettä, mutta muut geelihoidot olivat kiellettyjä.

– Kivun aste määriteltiin sekä levossa että liikkeessä kipujanan eli niin sanotun VAS-asteikon avulla. Muita hoidon etuja ja potilastyytyväisyyttä mitattiin myös kyselylomakkeella ja lääkärin tutkimuksella, Olavi Airaksinen kertoo. 

Ihon verenkierto kolminkertaistuu

Statistics

Kylmägeelin vaikutus alkaa välittömästi, kun sitä levitetään iholle. Tutkimuksessa kivun määrää mitattiin alkututkimuksen jälkeen kipujanalla viikon välein. Ensimmäisen viikon kuluttua hoidon aloittamisesta kipu oli alentunut IcePower -ryhmässä arvosta 59 lähes puoleen eli kolmeenkymmeneen. Verrokkiryhmässä se laski arvosta 58 vain 45:een. Kahden viikon jälkeen vastaavat luvut olivat 14 ja 26 ja neljän viikon kuluttua 7 ja 13.

Potilaille tehdyn kyselyn mukaan 71 prosenttia kylmägeelin käyttäjistä oli hoitoon tyytyväisiä. Verrokkiryhmässä vastaava tyytyväisyysluku oli 44. Vastaavasti kylmägeeliä käyttäneet potilaat olivat muita halukkaampia turvautumaan samaan hoitoon mahdollisen uuden vamman yhteydessä.

Tutkimuksen yhteydessä selvitettiin 20 potilaalla myös kylmägeelin ja muiden markkinoilla olevien hoitovoiteiden fysiologisia vaikutuksia ihon verenkiertoon. Testit tehtiin laboratorio-oloissa. Kylmägeeli poikkesi tässä suhteessa muista tuotteista merkittävästi. Kylmägeeli paransi iho verenkiertoa 300 prosenttia, kun muilla tuotteilla tulos jäi 20-30 prosenttiin. 

Kylmägeeli ja kipulääke erinomainen yhdistelmä

– Kylmähoito estää turvotusta, vähentää mahdollista verenvuotoa ja ehkäisee tulehduksen syntyä. Salpaamalla kipureseptoreita ja hidastamalla hermon johtumisnopeutta, kylmä lievittää kipua. Se laukaisee myös lihasjännitystä, Olavi Airaksinen sanoo ja korostaa, että kipu tulee hallittavaksi, kun kylmällä stimuloidaan ihmisen omien, keskushermostoon vaikuttavien opioidien eritystä ja toisaalta salvataan kipuimpulssin kulkua hermossa.

Kylmillä kääreillä ja jääpusseilla on perinteisesti hoidettu jo ammoisista ajoista erilaisia vammoja. Urheilulääketieteessä kylmägeeliä on käytetty tuloksekkaasti jo pitkään. Olavi Airaksinen korostaa, että kylmägeelin teho on kuitenkin tähän asti ollut lähinnä olettamukseen perustuvaa mutu-tietoa.

Kylmägeeli vaikuttaa eri tavalla kuin lääkkeet ja fysioterapia. Olavi Airaksinen näkeekin kylmägeelin erittäin tuloksekkaaksi myös yhdistettynä uusiin kipulääkkeisiin ja fysioterapiaan. Se sopii yhtä hyvin kuntoutukseen kuin liikuntavammojen hoitoon. Vastoin kuin äkillinen ja ”kova” kylmä, kylmägeeli sopii myös jatkuvaan käyttöön ilman sivuvaikutuksia tai paleltumariskiä.

Airaksinen et al.: Prospective Randomized Controlled Trial of the Effectiveness of Cold Gel: American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation 9/2001; Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 82:1326, 2001.

Airaksinen et al.: Double-blinded Trial of the Efficacy of Cold Gel with soft tissue injuries ISAP, San Diego 8/2002.

Myynnissä

Valitse maa:

Valitse maa
  • International
  • Finland
  • Sweden
  • China
  • Spain
  • Germany
  • Bulgaria
  • Romania
  • Slovenia
  • Poland